تهمینه منزوی

کارگردان, تهیه کننده
تهمینه منزوی کارگردان ایرانی است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر درباره فروشنده
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر درباره فروشنده
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما