هدی زین العابدین

بازیگر
هدی زین العابدین متولد 11 تیر ماه 1368 کرج، بازیگر تلوزیون و سینما است.

عکس‌های هدی زین العابدین


امیرحسین آرمان و هدی زین العابدین در نمایی از «آنها» اولین ساخته احسان سلطانیان
هدی زین العابدین در اکران خصوصی فیلم «خانه‌ای در خیابان چهل و یکم»
هدی زین العابدین در اکران خصوصی مستند «صفر تا سکو»
فیلم «جاده قدیم»
فیلم سینمایی «جاده قدیم»
امیر جدیدی و هدی زین العابدین در نمایی از فیلم «پایان خدمت»
امیر جدیدی و هدی زین‌العابدین در نمایی از فیلم «پایان خدمت»

ویدیو و مصاحبه تصویری


فرش قرمز سمفونی نهم
فتوکال فیلم «طلا»
آنونس فیلم «طلا»
آنونس فیلم «سمفونی نهم»
در «رقص روی شیشه » قسمت هشتم ...
در قسمت نهم «رقص روی شیشه»‌ ...
اولین تصاویر منتشرشده از ...
پوستر زالاوا
۵.۸۷ /۱۰

از مجموع ۴۶ رای

امتیاز شما
پوستر عطرآلود
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دسته دختران
۴.۶ /۱۰

از مجموع ۷۰ رای

امتیاز شما
پوستر آنها
۵.۶۳ /۱۰

از مجموع ۱۶ رای

امتیاز شما
پوستر اسرافیل
۶.۲۸ /۱۰

از مجموع ۳۹۰ رای

امتیاز شما
پوستر سقوط یک فرشته
۵.۸۶ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر همه خانواده من
۳ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر داستان دست انداز
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر کرگدن
۶.۵۵ /۱۰

از مجموع ۳۴۶ رای

امتیاز شما
پوستر قلب یخی 3
۶.۲۷ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر سمفونی نهم
۵.۳ /۱۰

از مجموع ۳۸۶ رای

امتیاز شما
پوستر رقص روی شیشه
۷.۸۲ /۱۰

از مجموع ۶۲۶ رای

امتیاز شما
پوستر طلا
۵.۷۹ /۱۰

از مجموع ۵۴۶ رای

امتیاز شما
پوستر رقص روی شیشه - قسمت 9
۹.۶ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر رقص روی شیشه - قسمت 8
۶.۸۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر رقص روی شیشه - قسمت 7
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر رقص روی شیشه - قسمت 6
۸.۸۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر رقص روی شیشه - قسمت 5
۸.۱ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر رقص روی شیشه - قسمت 4
۸.۷۶ /۱۰

از مجموع ۱۷ رای

امتیاز شما
پوستر رقص روی شیشه - قسمت 3
۶.۸۳ /۱۰

از مجموع ۷۱ رای

امتیاز شما
پوستر عرق سرد
۶.۴۲ /۱۰

از مجموع ۵۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر جاده قدیم
۵.۳۵ /۱۰

از مجموع ۲۴۸ رای

امتیاز شما
پوستر پایان خدمت
۵.۵۵ /۱۰

از مجموع ۵۸ رای

امتیاز شما
پوستر صفر
۱۰ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر خانه روشن
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما