استفانو سولیما

کارگردان
استفانو سولیما (Stefano Sollima) کارگردان و نویسنده ایتالیایی متولد 4 می 1966 است.
پوستر بدون پشیمانی
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سیکاریو 2: روز سرباز
۶.۱۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما