لیلی فرهادپور

بازیگر, مدیر روابط عمومی
لیلی فرهادپور بازیگر ایرانی است.

عکس‌های لیلی فرهادپور


لی لی فرهاد‌پور بر روی فرش قرمز فیلم «خماری» در کاخ سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر
نمایی از پشت صحنه فیلم «خماری»
لیلی فرهادپور در نمایی از فیلم «خماری» اولین ساخته داریوش غذبانی
لیلی فرهادپور در نمایی از فیلم «خماری»
لیلی فرهادپور در فیلم «هایلایت»
فیلم «ناگهان درخت»
اکران فیلم «شعله ور» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
پوستر جلال الدین
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر قصیده گاو سفید
۵.۸ /۱۰

از مجموع ۴۰۸ رای

امتیاز شما
پوستر مرداد
۴.۵۳ /۱۰

از مجموع ۵۳ رای

امتیاز شما
پوستر وقت صبح
۳.۴ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر ماه و پلنگ
۴.۸ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر به رنگ خاک
۵.۱۱ /۱۰

از مجموع ۴۵ رای

امتیاز شما
پوستر زن زندگی مرد زندگی
۵.۲۷ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر تابستان داغ
۵.۹۹ /۱۰

از مجموع ۴۵۰ رای

امتیاز شما
پوستر دیگری
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بیگانه ای با من است
۳.۷۷ /۱۰

از مجموع ۳۰ رای

امتیاز شما
پوستر هایلایت
۳.۵۷ /۱۰

از مجموع ۱۲۶ رای

امتیاز شما
پوستر ناگهان درخت
۴.۷۹ /۱۰

از مجموع ۳۴۸ رای

امتیاز شما
پوستر روزهای نارنجی
۴.۴۵ /۱۰

از مجموع ۲۳۶ رای

امتیاز شما
پوستر جمشیدیه
۴.۳۶ /۱۰

از مجموع ۲۴۰ رای

امتیاز شما
پوستر دردانه های خلیج فارس
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر طبقه حساس
۶.۵۸ /۱۰

از مجموع ۴۱۸۲ رای

امتیاز شما
پوستر سورمه ای
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دنیای بهتر
۷.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر بوسیدن روی ماه
۶.۲۷ /۱۰

از مجموع ۲۹۱ رای

امتیاز شما
پوستر پشت دیوار سکوت
۶.۱۶ /۱۰

از مجموع ۲۱۷ رای

امتیاز شما
پوستر دوران عاشقی
۵.۷ /۱۰

از مجموع ۵۴۲ رای

امتیاز شما
پوستر فرشته ها با هم می آیند
۶.۲ /۱۰

از مجموع ۳۰۲ رای

امتیاز شما
پوستر خماری
۳.۵ /۱۰

از مجموع ۶۴ رای

امتیاز شما
پوستر لطفاً مزاحم نشوید
۵.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما