هوگو ویوینگ

بازیگر
هوگو والاس ویوینگ به انگلیسی: Hugo Wallace Weaving بازیگر انگلیسی-استرالیایی و متولد 4 آوریل 1960 است، از نقش‌های معروف او می‌توان به ایفای نفش مأمور اسمیت در فیلم ماتریکس اشاره کرد.

عکس‌های هوگو ویوینگ


هوگو ویوینگ
هوگو ویوینگ در "ماتریکس"
هوگو ویوینگ
هوگو ویوینگ
هوگو ویوینگ
هوگو ویوینگ
هوگو ویوینگ
پوستر ارباب حلقه ها 2: دو برج  
۸.۱۷ /۱۰

از مجموع ۵۱۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر ارباب حلقه ها 1: یاران حلقه
۸.۱ /۱۰

از مجموع ۱۰۱۸۱ رای

امتیاز شما
پوستر خوش قدم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مرد گرگ نما
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ستیغ اره ای
۷.۸۵ /۱۰

از مجموع ۴۲۰۹ رای

امتیاز شما
پوستر کاپیتان آمریکا: نخستین انتقام جو
۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر وی مثل وندتا
۷.۷۱ /۱۰

از مجموع ۳۲۴۴ رای

امتیاز شما
پوستر ارباب حلقه ها 3: بازگشت پادشاه
۸.۲ /۱۰

از مجموع ۱۰۱۹۹ رای

امتیاز شما
پوستر ماتریکس
۸.۱۴ /۱۰

از مجموع ۳۸۶ رای

امتیاز شما
پوستر خیاط
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما