مهیار محمد ملکی

اطلاعات کاربر

نام و نام خانوادگیمهیار محمد ملکی
درباره منمنتقد و فیلمنامه نویس.
ارتباط با کاربر
0

فصل چهارم  مبحث امروز  منبع:کتاب آناتومی فیلم  گونه های فیلم (جلسه پانزدهم  ) منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ...


کتاب آناتومی فیلم
0

فصل چهارم  مبحث امروز  منبع:کتاب آناتومی فیلم  گونه های فیلم (جلسه چهاردهم  ) منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ...


کتاب آناتومی فیلم
0

فصل چهارم  مبحث امروز  گونه های فیلم (جلسه سیزدهم ) منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ملکی #مهیارمحمدملکی گونه ...


کتاب آناتومی فیلم
0

فصل چهارم  مبحث امروز  گونه های فیلم (جلسه دوازدهم ) منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ملکی #مهیارمحمدملکی حال ...


کتاب آناتومی فیلم