مهیار محمد ملکی

اطلاعات کاربر

نام و نام خانوادگیمهیار محمد ملکی
درباره منمنتقد و فیلمنامه نویس.
ارتباط با کاربر
1

نقد کمدی تحلیلگر و منتقد :مهیار محمد ملکی #مهیارمحمدملکی  ۲۳ آبان ۹۶ به بیان خیلی ساده کمدی در سینما ...

1

فصل چهارم  مبحث امروز  گونه های فیلم (جلسه هفتم) منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ملکی #مهیارمحمدملکی گونه ...


کتاب آناتومی فیلم
1

فصل چهارم  مبحث امروز  گونه های فیلم (جلسه ششم) منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ملکی #مهیارمحمدملکی دلایل ...


کتاب آناتومی فیلم
1

فصل چهارم  مبحث امروز  گونه های فیلم (جلسه پنجم) منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ملکی #مهیارمحمدملکی فیلم ...


کتاب آناتومی فیلم