ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

مهیار محمد ملکی

اطلاعات کاربر
نام و نام خانوادگیمهیار محمد ملکی
درباره منمنتقد و فیلمنامه نویس.
ارتباط با کاربر

مقاله‌های مهیار محمد ملکی

52
0

منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ملکی  #مهیارمحمدملکی اجازه بدید از همان واژه اول یعنی تیاتر آغاز کنم  میتوانم ...

0

فصل چهارم  مبحث امروز  منبع:کتاب آناتومی فیلم  گونه های فیلم (جلسه پانزدهم  ) منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ...


کتاب آناتومی فیلم
0

فصل چهارم  مبحث امروز  منبع:کتاب آناتومی فیلم  گونه های فیلم (جلسه چهاردهم  ) منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ...


کتاب آناتومی فیلم
0

فصل چهارم  مبحث امروز  گونه های فیلم (جلسه سیزدهم ) منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ملکی #مهیارمحمدملکی گونه ...


کتاب آناتومی فیلم