حمیدرضا پگاه

اطلاعات کاربر

نام و نام خانوادگیحمیدرضا پگاه
درباره منحمیدرضا پگاه متولد 1350 در تهران است. وی فعالیت سینمایی خود را در سال 1381 با بازی در فیلم این زن حرف نمی زند آغاز کرد.