داوود رجایی

بازیگر, تهیه کننده

داوود رجایی بازیگر و تهیه کننده ایرانی است.

۳۰ دی ۱۳۳۳ (۶۷ سال )
پوستر فاتح دلها
۷.۷۱ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر مظفر
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر پادزهر
۵.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر ماه پیشونی
۶.۶۴ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر فرار بزرگ
۶.۸۷ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر وکلای جوان
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر فرار بزرگ
۶.۸۷ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما