داوود رجایی

بازیگر, تهیه کننده
داوود رجایی بازیگر و تهیه کننده ایرانی است.
January 20, 1955 (۶۹ سال )
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر وکلای جوان
۶.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر فرار بزرگ
۷.۲۲ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر ماه پیشونی
۶.۸۹ /۱۰

از مجموع ۱۸ رای

امتیاز شما
پوستر پادزهر
۵.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر مظفر
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر فاتح دلها
۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر فرار بزرگ
۷.۲۲ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما