علیرضا افخمی

کارگردان, نویسنده, بازیگر
علیرضا افخمی متولد 1340 در تهران است. وی فارغ التحصیل رشته اقتصاد است. وی فعالیت سینمایی خود را از سال 1365 با فیلم دست نوشته ها آغاز کرد.
August 6, 1961 (۶۲ سال )
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر وفا
۴.۱۸ /۱۰

از مجموع ۳۳ رای

امتیاز شما
پوستر احضار
۴.۶۶ /۱۰

از مجموع ۵۶ رای

امتیاز شما
پوستر اغما
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲۲ رای

امتیاز شما
پوستر پنج کیلومتر تا بهشت
۵.۶۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر پرستاران
۴ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر روز حسرت
۷.۴ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر احضار
۴.۶۶ /۱۰

از مجموع ۵۶ رای

امتیاز شما
پوستر او یک فرشته بود
۵.۹۵ /۱۰

از مجموع ۱۹ رای

امتیاز شما
پوستر پنجمین خورشید
۶ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر پنج کیلومتر تا بهشت
۵.۶۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر پرستاران
۴ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر تب سرد
۷.۷۷ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر دست نوشته ها
۷.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر پنجاه و سه نفر
۹ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر روز شیطان
۶.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر فرزند صبح
۳.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر دست نوشته ها
۷.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر باز باران
۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پرواز در نهایت
۹ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما