ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

ایرج سرباز

اطلاعات کاربر
نام و نام خانوادگیایرج سرباز
درباره منایرج سرباز در سال 1330 در شهر آبادان متولد شد. وی مدیر تدارکات، مدیر تولید و عکاس می باشد.