نازنین کریمی

بازیگر
August 9, 1981 (۴۱ سال )

عکس‌های نازنین کریمی


پوستر فیلم «هوس»
نازنین کریمی در اکران خصوصی فیلم «هیهات»
نازنین کریمی، حامد مدرس، پرویز پورحسینی و سام قریبیان در پشت صحنه سریال «عالیجناب»
پشت صحنه سریال «قرعه»
پشت صحنه «قرعه»
نمایی از پشت صحنه سریال «قرعه»
عدنان کاپوسیان، نازنین کریمی و محمد خراط زاده در پشت صحنه فیلم «دم غروب زعفرانیه»
پوستر هست و نیست
۳.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر دم غروب زعفرانیه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر قرعه
۵.۵۸ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر دختران حوا
۳.۷۸ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر شروع یک پایان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر عالیجناب
۷.۱۸ /۱۰

از مجموع ۲۲ رای

امتیاز شما
پوستر پارمیدا
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سارا
۶.۳۹ /۱۰

از مجموع ۱۰۷۱ رای

امتیاز شما
پوستر پاییز
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر چتر عاشقی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر برج مینو
۶.۱۲ /۱۰

از مجموع ۱۷۵۲ رای

امتیاز شما
پوستر هوس
۶.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر عصر پاییزی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دختر شاه پریون
۵.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر ستاک
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر تونل
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر فریاد در شب
۹ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما