علیرضا کاظمی پور

نویسنده, مشاور فیلمنامه

علیرضا کاظمی پور متولد 1352 فیلمنامه نویس ایرانی است. او دانش آموخته رشته فیزیک از دانشگاه امیرکبیر و کارشناسی ارشد سینما از دانشگاه تهران است.

جشنواره-فیلم-فجر-40جشنواره-فیلم-فجر-40
پوستر بی همگان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سر به راه
۴.۸۲ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر پنچری
۴.۹۱ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر دریایی ها
۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر کمکم کن
۵.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر زمانه
۸.۱۲ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر دردسرهای عظیم 2
۷.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳۶ رای

امتیاز شما
پوستر اشک ها و لبخندها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گیسو
۴.۳۳ /۱۰

از مجموع ۱۵۶ رای

امتیاز شما
پوستر دردسرهای عظیم 1
۷.۵۲ /۱۰

از مجموع ۳۱ رای

امتیاز شما
پوستر سه پنج دو
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مسافری از هند
۵.۳ /۱۰

از مجموع ۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر عاشقانه
۶.۹ /۱۰

از مجموع ۲۴۵ رای

امتیاز شما
پوستر آوای باران
۷.۲۷ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر پدر کاغذی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر فقط به خاطر تو
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پرواز در حباب
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر میوه ممنوعه
۶.۷۹ /۱۰

از مجموع ۵۲ رای

امتیاز شما
پوستر دنده معکوس
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر گمگشته
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر او یک فرشته بود
۴ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر زن بابا
۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر خوش نشین ها
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر گزارش یک اعدام
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دلنوازان
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر آخرین دعوت
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پروانگی
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر زیگزاگ
۳ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر بازنده
۱ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پروانگی
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما