علی روئین تن

کارگردان, نویسنده, بازیگر

علی روئین تن متولد سال 1348 در شیراز تهیه کننده،‌ کارگردان و فیلمنامه نویس ایرانی است. وی فارغ التحصیل رشته ادبیات نمایشی از دانشگاه تهران است.

۶ بهمن ۱۳۴۸ (۵۲ سال )
پوستر قلب سفید قاصدک ها
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر باغ بهشت
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بانکزده ها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر زمهریر
۱۰ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر دنیا
۵.۹۶ /۱۰

از مجموع ۵۵ رای

امتیاز شما
پوستر دل شکسته
۷.۱۹ /۱۰

از مجموع ۴۰۰۳ رای

امتیاز شما
پوستر زمهریر
۱۰ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر دل شکسته
۷.۱۹ /۱۰

از مجموع ۴۰۰۳ رای

امتیاز شما
پوستر احضار شدگان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر جعبه موسیقی
۶ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر اشک سرما
۶.۳۸ /۱۰

از مجموع ۲۰۵۱ رای

امتیاز شما