اسماعیل شیرازی

بازیگر
اسماعیل شیرازی بازیگر سینمای ایران پیش از انقلاب اسلامی است. او فعالیت خود را در سال 1344 آغاز کرد تا سال 58 ادامه داد و در طول این سال‌ها در نزدیک به سی و پنج فیلم سینمایی نقش‌آفرینی کرد. «تنگنا»، «صمد در راه اژدها»، «آتش جنوب»، «جاهل و رقاصه»، «بابا گلی به جمالت»، «مادرجونم عاشق شده»، «عمو فوتبالی»، «صمد خوشبخت می‌شود»، «عبور از مرز زندگی / آخرین مجازات»، «زنبورک»، «تیرانداز»، «جنجال»، «صلوة ظهر»، «گل‌نسا در پاریس»، «جوجه فکلی»، «صمد آرتیست می‌شود»، «خشم و خون»، «قربون زن ایرونی»، «شلاق»، «صمد به مدرسه می‌رود»، «طاهر»، «مرغ تخم‌طلا»، «ضعیفه»، «سوقات اصفهان» ، «قربون زن ایرونی »، «مرغ تخم طلا »، «خوشگل محله»، «رنگین کمان »، «غلام ژاندارم »، «ماجرای یک دزد» ، «آقا موچول »، «شارلاتان » از جمله این فیلم‌ها هستند. «در دنیا بیگانه بودم» فیلمی به کارگردانی و نویسندگی نادر بیات محصول سال 1344 است و اولین نقش‌آفرینی اسماعیل شیرازی در این فیلم بود. او در اولین تجربه خود با نادر بیات، حمیده خیرآبادی، کاظمی، نیکتاج صبری، علی آزاد، عزت اله مقبلی، اکبر هاشمی، منصور والامقام همبازی شد. «صمد به شهر می‌رود» به کارگردانی پرویز صیاد آخرین فیلمی بود که اسماعیل شیرازی در سال 1358 بازی کرد.

عکس‌های اسماعیل شیرازی

اسماعیل شیرازی و بهمن مفید در فیلم «جوجه فکلی»
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر آقا موچول
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر رنگین کمان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر مشت مرد
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مشکل آقای اعتماد
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر عبور از مرز زندگی
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر صمد آرتیست می شود
۷.۵۳ /۱۰

از مجموع ۱۹ رای

امتیاز شما
پوستر جوجه فکلی
۹ /۱۰

از مجموع ۱۶ رای

امتیاز شما
پوستر قربون زن ایرونی
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر صمد در راه اژدها
۹.۳ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر شلاق
۹.۲۹ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر صمد به شهر می رود
۷.۴۸ /۱۰

از مجموع ۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر صمد در به در می شود
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر سرخپوستها
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر مادر جونم عاشق شده
۹.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر جاهل و رقاصه
۹.۷۸ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر بابا گلی به جمالت
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر آتش جنوب
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر عمو فوتبالی
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر صمد خوشبخت می شود
۸.۵۶ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر زنبورک
۵.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر جنجال
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر تیرانداز
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر گلنسا در پاریس
۸.۲۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر صلات ظهر
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر خشم و خون
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر طاهر
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر صمد به مدرسه می رود
۷.۳ /۱۰

از مجموع ۴۴ رای

امتیاز شما
پوستر تنگنا
۷.۱۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر مرغ تخم طلا
۸.۰۷ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر ماجرای یک دزد
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر غلام ژاندارم
۷.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر خوشگل محله
۹ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شارلاتان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر در دنیا بیگانه بودم
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما