قاضی ربیحاوی

نویسنده, طرح اولیه داستان از, دستیار کارگردان
قاضی ربیحاوی سال 1335 در شهر آبادان متولد شد. کار او داستان نویسی است.
پوستر حسرت دیدار
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سایه های غم
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر کنار برکه ها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ای ایران
۶.۸۶ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر کنار برکه ها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گلهای داوودی
۶.۴۲ /۱۰

از مجموع ۱۲۴۴ رای

امتیاز شما
پوستر یک روز گرم
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما