شهین علی زاده

بازیگر

شهین علیزاده در سال 1334 در کرمانشاه متولد شد. از سال 1349 یک دوره ی شش ماهه ی بازیگری در مرکز آموزش هنرهای دراماتیک به سرپرستی آقای آتش تقی پور گذراند و در همان سال با ایشان ازدواج کرد. در سال 1358 به تشویق همسرش در کنکور دانشکده ی هنرهای دراماتیک شرکت کرد و پذیرفته شد و تحصیلات را با وجود طرح انقلاب فرهنگی و وقفه ی 3 ساله در سال 1365 به اتمام رساند. او ضمن تحصیل در دانشگاه یک دوره ی بازیگری را برای رادیو گذراند و مجموع قریب به هجده سال فعالیت در رادیو، بیست سال سابقه بازیگری در سینما و تلویزیون و سی سال سابقه بازیگری در تئاتر دارد که عمده فعالیت های او در زمینه نمایش عبارتند از: اسب سفید، کتک خورده و راضی، بام ها و زیربام ها، رویا، گلدونه خانم، ...

۱۴ دی ۱۳۳۴ (۶۶ سال )
پوستر مدرک جرم
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر زینت
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ماه و خورشید
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ارتفاع 6/45
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پای پیاده
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر روز حسرت
۸.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر شیخ بهایی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مسافران
۶.۸ /۱۰

از مجموع ۸۸ رای

امتیاز شما
پوستر سایه همسایه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر تفنگ سرپر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پاتوق
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر طبقه دوم
۱.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر راه شب
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پرده آخر
۶.۶ /۱۰

از مجموع ۹۴۹ رای

امتیاز شما
پوستر شب دهم
۷.۳۹ /۱۰

از مجموع ۴۹ رای

امتیاز شما