علی عامل هاشمی

بازیگر
علی عامل هاشمی بازیگر ایرانی است. او برادر کوچکتر هدایت هاشمی است.

عکس‌های علی عامل هاشمی

پوستر قسمت هفتم سریال «سیاوش»
پوستر قسمت دوازدهم سریال «سیاوش»
علی عامل هاشمی در سریال «تازه وارد»
پوستر تازه وارد
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر کامیون
۳.۶۲ /۱۰

از مجموع ۶۱ رای

امتیاز شما
پوستر سیاوش
۵.۴۲ /۱۰

از مجموع ۹۸ رای

امتیاز شما
پوستر سال های دور از خانه
۷.۱۵ /۱۰

از مجموع ۳۶۷ رای

امتیاز شما
پوستر هزارپا
۷.۷ /۱۰

از مجموع ۲۵۹۴ رای

امتیاز شما
پوستر دنده معکوس
۱۰ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر پروانه
۶.۰۷ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر یادداشت های یک زن خانه دار
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر یادداشت های یک زن خانه دار
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما