جان لی هنکاک

کارگردان, نویسنده
John Lee Hancock was born on December 15, 1956 in Longview, Texas, USA. He is a director and writer, known for The Blind Side (2009), Saving Mr. Banks (2013) and Snow White and the Huntsman (2012).

عکس‌های جان لی هنکاک


John Lee Hancock
John Lee Hancock
John Lee Hancock
John Lee Hancock
John Lee Hancock
John Lee Hancock
John Lee Hancock
اسکار-2023اسکار-2023
پوستر تلفن آقای هریگان
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر چیزهای کوچک
۶.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر نجات آقای بنکس
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بنیان گذار
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر نقطه کور
۷.۱۹ /۱۰

از مجموع ۱۷۶۷ رای

امتیاز شما
پوستر تلفن آقای هریگان
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر چیزهای کوچک
۶.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر سفیدبرفی و شکارچی
۶ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر نقطه کور
۷.۱۹ /۱۰

از مجموع ۱۷۶۷ رای

امتیاز شما