علیرضا اسحاقی

کارگردان, نویسنده, بازیگر

متولد 1345. فارغ التحصیل رشته فیلمنامه نویسی از دانشکده صدا و سیما و دانشجوی رشته کارشناسی ارشد. وی از بازیگران دهه 60 سینما و تلویزیون است و تا کنون در فیلم ها و مجموعه هایی چون «شب دهم»، چشم شیشه ای»، «تونل»، «دکل»، «بهترین تابستان من»، «قبیله عشق» و «پاییز بلند» بازی کرده است. وی همچنین فیلمنامه سریال «بهترین تابستان من» را نوشته است.

پوستر حماسه دره شیلر
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر رابطه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر انسان و اسلحه
۸.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر پاییز بلند
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دکل
۶.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر هتل کارتن
۶.۱۴ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر تونل
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر بر بال فرشتگان
۹ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر چشم شیشه ای
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر حنانه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر قبیله عشق
۸.۹۲ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر پدر کاغذی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مدیترانه
۵.۶۴ /۱۰

از مجموع ۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر شب دهم
۶ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر تله روباه
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر پدر کاغذی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دوشنبه عزیز
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر برکت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر تله روباه
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر پدر کاغذی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر حصار شیشه ای
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بر بال فرشتگان
۹ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما