حمید پیشقدم

بازیگر
حمید پیشقدم بازیگر ایرانی است.

عکس‌های حمید پیشقدم

حمید پیشقدم در فیلم «قانقاریا»
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر قانقاریا
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر چشمهایش
۸.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر دره شاپرک ها
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما