حسین مسلمی نائینی

بازیگر, حمل و نقل, فیلمبردار پشت صحنه
حسین مسلمی متولد 1341 در نائین،لیسانس هنرهای نمایشی گرایش ادبیات نمایشی از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران است. وی عکاسی چند تله فیلم از جمله جاده جنایت، حضور و... را نیز به عهده داشته است.
July 24, 1962 (۶۱ سال )
پوستر خاکستر و برف
۴.۹۱ /۱۰

از مجموع ۵۳ رای

امتیاز شما
پوستر عروسی خوبان
۷.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر یک خانواده محترم
۴.۹۵ /۱۰

از مجموع ۳۸ رای

امتیاز شما
پوستر بانو
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر قصه پریا
۶.۴۱ /۱۰

از مجموع ۷۵ رای

امتیاز شما
پوستر ندارها
۵.۸۴ /۱۰

از مجموع ۵۵ رای

امتیاز شما
پوستر یادداشت بر زمین
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر قاعده بازی
۶ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر اقلیما
۶ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر ورود زنده ها ممنوع
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما