بهشاد شریفیان

بازیگر

عکس‌های بهشاد شریفیان


الهام کردا و بهشاد شریفیان در قسمت ۷ سریال «ملکه گدایان»
بهشاد شریفیان در قسمت ۱۰ سریال «ملکه گدایان»
بهشاد شریفیان در قسمت ۳ سریال «ملکه گدایان»
قسمت ۳ سریال نمایش خانگی «ملکه گدایان»
بهشاد شریفیان و باران کوثری در قسمت ۳ سریال «ملکه گدایان»
پوستر قسمت ۳ سریال «ملکه گدایان»
بهشاد شریفیان در قسمت ۱۳ سریال «ملکه گدایان»
پوستر خروس
۶ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر نقطه سر خط
۵.۵۶ /۱۰

از مجموع ۳۶ رای

امتیاز شما
پوستر پنچری
۵.۰۷ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر ملکه گدایان - فصل 1
۶.۴۳ /۱۰

از مجموع ۱۵۹ رای

امتیاز شما
پوستر دایره زنگی
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۷۴۵۲ رای

امتیاز شما
پوستر داستان یک شهر
۷.۷ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر خوش نشین ها
۵.۴۴ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر متهم گریخت
۶.۶۸ /۱۰

از مجموع ۸۲ رای

امتیاز شما
پوستر دردسرهای عظیم 1
۷.۰۳ /۱۰

از مجموع ۳۷ رای

امتیاز شما
پوستر عید امسال
۷ /۱۰

از مجموع ۳۲ رای

امتیاز شما
پوستر نیسان آبی
۷.۱۳ /۱۰

از مجموع ۱۷۶ رای

امتیاز شما
پوستر مانکن
۷.۲۱ /۱۰

از مجموع ۵۷۴ رای

امتیاز شما
پوستر روزهای بد به در
۶.۵۵ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر ملکه گدایان - فصل 2
۵.۳۶ /۱۰

از مجموع ۹۶ رای

امتیاز شما
پوستر ترش و شیرین
۶.۱۷ /۱۰

از مجموع ۸۳ رای

امتیاز شما
پوستر هفت دقیقه تا پاییز
۶.۳۴ /۱۰

از مجموع ۹۵ رای

امتیاز شما
پوستر چهارشنبه سوری
۷.۰۶ /۱۰

از مجموع ۵۰۰۲ رای

امتیاز شما
پوستر یادداشت های کودکی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر زعفرانی
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر خواب بلند
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر خسیس
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ششمین نفر
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر آتیش بازی
۵.۷۵ /۱۰

از مجموع ۲۶۱ رای

امتیاز شما
پوستر ضد گلوله
۶.۶۹ /۱۰

از مجموع ۶۵۶ رای

امتیاز شما
پوستر قرنطینه
۵.۷۱ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر شاهین طلایی
۷.۷۸ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما