پیام دهکردی

بازیگر, بازیگردان
پیام دهکردی متولد 1356 شهرکرد است وی فعالیت هنری خود را از سال 1372 در شهر اصفهان آغاز کرد.
May 9, 1977 (۴۵ سال )

عکس‌های پیام دهکردی


نمایی از فیلم سینمایی «دوران سرطانی» ساخته حسین شهابی
نمایی از فیلم سینمایی «دوران سرطانی»
پیام دهکردی و مرضیه وفامهر در فیلم «دوران سرطانی»
پیام دهکردی در سریال «گاندو»
پیام دهکردی در سریال تلویزیونی «گاندو»
پوستر سریال «گاندو»
پیام دهکردی در سریال «افرا»

ویدیو و مصاحبه تصویری

آنونس سریال «گاندو»
پوستر راه طولانی
۴.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر تراژدی
۵.۷۵ /۱۰

از مجموع ۹۱ رای

امتیاز شما
پوستر خداداد
۵.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر گاندو 2
۶.۴۱ /۱۰

از مجموع ۹۷ رای

امتیاز شما
پوستر سنجرخان
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر گاندو
۶.۷۹ /۱۰

از مجموع ۱۶۵ رای

امتیاز شما
پوستر افرا
۶.۲۹ /۱۰

از مجموع ۲۸ رای

امتیاز شما
پوستر مدار صفر درجه
۷.۳۸ /۱۰

از مجموع ۶۱ رای

امتیاز شما
پوستر هم سایه
۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر طلاق
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سرطان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر این جاده دو طرفه است
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بیگانه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گاوصندوق
۵.۳ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر کوبار
۳.۶ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر رادیو آبادان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر هوش سیاه 2
۶.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر باغ بلور
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بی خداحافظی
۷.۲ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر شهریار
۷.۷۱ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر بی صدا
۸ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر یک تکه نان
۷.۸ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر دلم می‌خواد
۶.۲۵ /۱۰

از مجموع ۱۵۷ رای

امتیاز شما
پوستر تگرگ و آفتاب
۳.۹۴ /۱۰

از مجموع ۱۰۲ رای

امتیاز شما
پوستر جیب بر خیابان جنوبی
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۶۶ رای

امتیاز شما
پوستر راه آبی ابریشم
۵.۴۲ /۱۰

از مجموع ۵۳ رای

امتیاز شما
پوستر یک بوس کوچولو
۷.۲۶ /۱۰

از مجموع ۳۵ رای

امتیاز شما
پوستر بی خداحافظی
۷.۲ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما