علی اکبر ثقفی

کارگردان, نویسنده, تهیه کننده
علی اکبر ثقفی متولد 1335 تهران، فارغ التحصیل ادبیات است. وی فعالیت سینمایی خود را سال 1359 با کارگردانی فیلم های مستند جنگی تلویزیونی آغاز کرد. او سال 1367 دفتر سینمایی «سبحان فیلم» و سال 1370 دفتر سینمایی و فرهنگی «آبگون» را تأسیس کرد. از دیگر فعالیت های ثقفی میتوان در سال های 1375 تا 1378 به عضویت در شورای مرکزی اتحادیه تهیه کنندگان و توزیع فیلم ایران و سال 1382 بازرس اول کانون در شورای مرکزی کانون فیلمنامه نویسان اشاره کرد.
October 1, 1956 (۶۶ سال )

عکس‌های علی اکبر ثقفی

پژمان بازغی و علی اکبر ثقفی در اکران خصوصی فیلم «هلن»
اکران خصوصی «هلن»
پوستر مرگ کسب و کار من است
۵.۷ /۱۰

از مجموع ۶۱ رای

امتیاز شما
پوستر جان سخت
۹.۳۶ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر کوچه ژاپنی ها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سایه وحشت
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر همه چیز برای فروش
۶.۳۲ /۱۰

از مجموع ۳۲۶ رای

امتیاز شما
پوستر مردی که اسب شد
۵.۸۳ /۱۰

از مجموع ۳۱۹ رای

امتیاز شما
پوستر جاده عشق
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر روسی
۴.۶۸ /۱۰

از مجموع ۱۰۰ رای

امتیاز شما
پوستر بیوگرافی
۶.۰۹ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر هلن
۵.۷۴ /۱۰

از مجموع ۵۷ رای

امتیاز شما
پوستر فوتبالیستها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آذرخش
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر تا مرز دیدار
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر همه چیز برای فروش
۶.۳۲ /۱۰

از مجموع ۳۲۶ رای

امتیاز شما
پوستر جاده عشق
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سایه وحشت
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر همه چیز برای فروش
۶.۳۲ /۱۰

از مجموع ۳۲۶ رای

امتیاز شما
پوستر فوتبالیستها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر جان سخت
۹.۳۶ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر تا مرز دیدار
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر فوتبالیستها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر جان سخت
۹.۳۶ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر هلن
۵.۷۴ /۱۰

از مجموع ۵۷ رای

امتیاز شما
پوستر فوتبالیستها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر جان سخت
۹.۳۶ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر سایه وحشت
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر جان سخت
۹.۳۶ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر فوتبالیستها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر جاده عشق
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر آذرخش
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر تا مرز دیدار
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سایه وحشت
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر سرزمین خورشید
۳.۶۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر فوتبالیستها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر هویت
۵.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما