سودابه آقاجانیان مهرام

بازیگر
سودابه آقاجانیان متولد 1341 تهران، لیسانس الهیات از دانشگاه تربیت معلم و مجری تلویزیون بوده است.
اسکار-2023اسکار-2023
پوستر لبه تیغ
۸.۲۹ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر چشمان سیاه
۵.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر پاتوق
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر بر بال فرشتگان
۹.۲۹ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر فردا روز دیگری است
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر کوچه و موزه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر جای امن
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما