داریوش سلیمی

بازیگر

عکس‌های داریوش سلیمی

داریوش سلیمی در سریال «بی همگان»
اسکار-2023اسکار-2023
پوستر چاردیواری
۶.۸۹ /۱۰

از مجموع ۲۸ رای

امتیاز شما
پوستر چشم بندی
۷.۲۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر نوروز رنگی
۶.۶۲ /۱۰

از مجموع ۳۴ رای

امتیاز شما
پوستر مادرانه
۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر نقطه سر خط
۵.۵۶ /۱۰

از مجموع ۳۶ رای

امتیاز شما
پوستر ساخت ایران 3
۴.۲۴ /۱۰

از مجموع ۳۷ رای

امتیاز شما
پوستر دست بالای دست
۷.۸ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر بی همگان
۷.۱۴ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر افرا
۶.۴۷ /۱۰

از مجموع ۳۴ رای

امتیاز شما
پوستر مارپیچ
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آخر خط
۵.۹۷ /۱۰

از مجموع ۳۸ رای

امتیاز شما
پوستر آنام
۶.۰۷ /۱۰

از مجموع ۴۳ رای

امتیاز شما
پوستر نابرده رنج
۷.۳ /۱۰

از مجموع ۴۷ رای

امتیاز شما
پوستر حکایت های کمال
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۹۲ رای

امتیاز شما
پوستر مهر طوبی
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پایتخت 1
۷.۷ /۱۰

از مجموع ۴۴ رای

امتیاز شما
پوستر پنج کیلومتر تا بهشت
۵.۶۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر زنبور کارگر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر عقیق
۴.۴۳ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر زیر پای مادر
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر مدینه
۷.۵۳ /۱۰

از مجموع ۳۲ رای

امتیاز شما
پوستر فرجام
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر نازلی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سه دونگ سه دونگ
۸.۸ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر روح الله
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر خانه نشین
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر اسمشو نیار
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پیامک از دیار باقی
۵.۴۳ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر عصر پاییزی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر تنگنا
۷.۶۳ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر ازدواج غیابی
۴ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر ساعت شلوغی
۷.۱۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر داماد خجالتی
۳.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر اخلاقتو خوب کن
۵.۶۳ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر هر چی تو بخوای
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر کلاهی برای باران
۴.۹۳ /۱۰

از مجموع ۵۶ رای

امتیاز شما
پوستر شاخه گلی برای عروس
۴.۷۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر آوازخوان
۹ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما