بهاره مشیری

بازیگر
او بازیگر تئاتر و سینماست و در اثاری همچون «انار های نارس» حضور داشته است .
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر داره صبح می شه
۶.۴۶ /۱۰

از مجموع ۸۱ رای

امتیاز شما
پوستر انارهای نارس
۴.۸۴ /۱۰

از مجموع ۳۲۷ رای

امتیاز شما