سارا سلطانی

نویسنده, بازیگر

عکس‌های سارا سلطانی

ابراهیم ابراهیمیان و همسرش سارا سلطانی به همراه ساره بیات در فرش قرمز فیلم «عادت نمی کنیم» در کاخ سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر
کیمیا حسینی، ابراهیم ابراهیمیان و سارا سلطانی در پشت صحنه فیلم «عادت نمی کنیم»
پوستر شرم
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر نان و شعر
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شب یلدا
۶.۵۲ /۱۰

از مجموع ۲۱۲۲ رای

امتیاز شما
پوستر ساعت شنی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دستهای خالی
۷.۲۷ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر مختارنامه
۷.۶۸ /۱۰

از مجموع ۱۸۶ رای

امتیاز شما
پوستر ارسال آگهی تسلیت برای روزنامه
۵.۴ /۱۰

از مجموع ۹۴ رای

امتیاز شما
پوستر عادت نمی کنیم
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۵۶۱ رای

امتیاز شما
پوستر دابلند
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر میدان سرخ
۵.۱۲ /۱۰

از مجموع ۶۵ رای

امتیاز شما