فریماه ارباب

بازیگر
فریماه ارباب متولد سال 1363 در تهران، بازیگر ایرانی است. او دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه شهید بهشتی است و استاد دانشگاه نیز می باشد.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر همه چیز آنجاست
۵.۳۸ /۱۰

از مجموع ۲۶ رای

امتیاز شما
پوستر خانه دختر
۶.۲۳ /۱۰

از مجموع ۷۰۲ رای

امتیاز شما
پوستر روزگار قریب
۷.۸ /۱۰

از مجموع ۴۵ رای

امتیاز شما