مهدی خیامی

بازیگر
مهدی خیامی در سال 1353 در تهران متولد شد. وی لیسانس عمران از دانشگاه تهران می باشد. بازی در سینما را از سال 1374 با فیلم «ضیافت» به کارگردانی «مسعود کیمیایی» آغاز کرد.
November 5, 1974 (۴۹ سال )
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر پارتی
۶.۳۱ /۱۰

از مجموع ۱۱۲۳ رای

امتیاز شما
پوستر سلطان
۵.۹۳ /۱۰

از مجموع ۱۳۷ رای

امتیاز شما
پوستر ضیافت
۶.۲۲ /۱۰

از مجموع ۲۰۳ رای

امتیاز شما
پوستر سیاوش
۷.۱۴ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما