محمود عزیزی

بازیگر
محمود عزیزی متولد سال 1323 در تهران است. تحصیلات او به ترتیب: دیپلم ریاضی، لیسانس، فوق لیسانس تخصصی و دکترای تئاتر می باشد. او کارگردانی چندین نمایش، نویسندگی و بازیگری آنها را بر عهده داشته است. در زمینه کارگردانی تله تئاتر: قضیه اپن هایتمر را کار کرده است. از دیگر فعالیت های کارگردانی و بازیگری در اولین قسمت سریال طنز موفقیت به نام سریال شبکه در 52 قسمت بوده است. همچنین بازی در سینما و تلویزیون و تدریس در دانشگاه تهران (دانشیار).
December 14, 1944 (۷۹ سال )

عکس‌های محمود عزیزی


نمایی از فیلم «پسر عمو و دختر عمو»
پشت صحنه «بادیگارد»
پوستر فیلم سینمایی «دخترعمو و پسرعمو»
فیلم «دخترعمو و پسرعمو»
نسیم فروغ، روح انگیز شمس، مریم امیرجلالی و محمود عزیزی در پشت صحنه فیلم «دخترعمو و پسرعمو»
پوستر «دخترعمو و پسرعمو»
محمود عزیزی و مجید صالحی در فیلم «دخترعمو و پسرعمو»
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر رسم عاشقی
۳.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر روزهای زندگی
۴.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر ستایش 1
۵.۳۶ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر ما فرشته نیستیم
۳.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر آوای گمشده
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر تولدی دیگر
۶.۴۲ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر سفر سبز
۴.۰۵ /۱۰

از مجموع ۲۰ رای

امتیاز شما
پوستر نوشدارو
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر همه بچه های ما
۶.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر به دنیا بگویید بایستد
۳.۹ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر بادیگارد
۷.۲۱ /۱۰

از مجموع ۶۱۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر معراجی ها
۴.۲۶ /۱۰

از مجموع ۱۲۷۸ رای

امتیاز شما
پوستر انتهای جاده
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر تا مدار 10 درجه
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر بیابان عشق
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر لیلی با من است
۷.۴۸ /۱۰

از مجموع ۷۶۸۷ رای

امتیاز شما
پوستر مرغ حق
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دخترعمو و پسرعمو
۳.۸۴ /۱۰

از مجموع ۱۰۸ رای

امتیاز شما
پوستر سکوت گبرا
۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر تعطیلات رویایی
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر قلاده های طلا
۴.۷۶ /۱۰

از مجموع ۴۹ رای

امتیاز شما
پوستر معراجی ها
۵.۴۱ /۱۰

از مجموع ۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر روشن تر از خاموشی
۵.۷۹ /۱۰

از مجموع ۲۴ رای

امتیاز شما
پوستر گمشده
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر عبور از پاییز
۶.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر ناز و نیاز
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر وکیل مدافع
۶.۸۵ /۱۰

از مجموع ۴۶ رای

امتیاز شما
پوستر سی امین روز
۶ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر راز پنهان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر متولد ماه مهر
۶.۴۶ /۱۰

از مجموع ۱۱۷۷ رای

امتیاز شما
پوستر دوستان
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر محکومین بهشت
۷.۲۹ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر به من نگاه کن
۹.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر چشمهایش
۸.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر دختری با کفش‌های کتانی
۶.۵۲ /۱۰

از مجموع ۴۳۶۶ رای

امتیاز شما
پوستر بازیگر
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر جنگ نفتکشها
۶.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر همه یک ملت
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما