میرمحمد تجدد

میرمحمد تجدد

بازیگر

میرمحمد تجدد در سال 1308 در تهران متولد شد. وی فوق دیپلم فنی است. آغاز بازی در سینما از سال 1344 با فیلم «گل شیطان» به کارگردانی «ترنس یانگ» بود. وی در تاریخ 18 آذر 90 دار فانی را وداع گفت. روحش شاد و یادش گرامی.

پوستر مو طلایی شهر ما
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر عذاب مرگ
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر یک قدم تا بهشت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ایمان
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر جاده زرین سمرقند
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر زنی به نام شراب
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر رودخانه وحشی
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مرد حنجره طلایی
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر دنیای آبی
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر دو دل و یک دلبر
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر رسوایی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر رشید
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر همای سعادت
۶.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر حکیم باشی
۸.۲ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر ساحره
۳.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سر گروهبان
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر صادق کرده
۸.۱۳ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر بدکاران
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بندری
۲ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر تنگنا
۷.۱۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر عیالوار
۷.۱۳ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر گرگ بیزار
۷.۴۳ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر خشم و خون
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر زن و زمین/خوش غیرت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر تشکیلات
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر گودال
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سرب
۷.۸ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر گروهبان
۶.۸۷ /۱۰

از مجموع ۲۳ رای

امتیاز شما
پوستر افسانه مه پلنگ
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر راه و بیراه
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر از بلور خون
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر بندر مه آلود
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پرواز از اردوگاه
۷.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر جهنم سبز
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر فاتح
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر بالاتر از خطر
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شاهرگ
۸ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر لوکوموتیوران
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر قتل آنلاین
۵.۶۲ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر هاشم خان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آخرین فرصت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر فرار بزرگ
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر جنایت
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر خواب و بیدار
۸ /۱۰

از مجموع ۲۶ رای

امتیاز شما
پوستر جوانی هم عالمی دارد
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر آقای دلار
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ماجراهای علاءالدین و چراغ جادو
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر کیفر
۴ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر آوای سکوت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شیفته
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر نابخشوده
۳.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر بازی تمام شد
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر آب
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر آسمون بی ستاره
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر زبون بسته
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سه دیوانه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر حماسه مجنون
۷.۶۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما