فاطمه دانش زاد

بازیگر
فاطمه دانش زاد در سال 1335 در نوشهر متولد شد. او کار هنری خود را از سال 1356 در تئاتر جامعه باربد زیر نظر استاد مهرتاش شروع و بعد از آن به تلویزیون و سینما راه پیدا کرد. از حضور او در فیلم های سینمایی می توان به: «مربای شیرین»، «دو نفر و نصفی»، «آپارتمان شماره ی 13»، اشاره کرد. او همچنین سریال های متعددی نظیر: «ورثه ی آقای نیک بخت» (مرضیه برومند)، «مدرک اصلی» (مهدی صباغ زاده)، «هفت گنج» (مسعود رشیدی)، «بررسی یک پرونده» (علاء رحیمی)، «کوچه ی اقاقیا» (رضا عطاران)، «خودرو تهران 11» (مرضیه برومند)، «بافته های رنج» (مجید بهشتی)، «در انتهای شب» (منوچهر پوراحمد) را نیز در پرونده ی بازیگری خود دارد.
July 6, 1956 (۶۷ سال )
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر گره
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر کارآگاه شمسی و دستیارش مادام
۵.۹ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر هتل
۴.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر بافته های رنج
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر مربای شیرین
۱ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر دو نفر و نصفی
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر فرار بزرگ
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر کوچه اقاقیا
۶.۱۱ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر ورثه آقای نیکبخت
۶.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر آپارتمان شماره 13
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر باغ بهشت
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر طوبی
۷.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما