سامان دارابی

بازیگر
سامان دارابی در مجموعه تلویزیونی« گسل »به ایفای نقش پرداخته است.

عکس‌های سامان دارابی

پوریا پورسرخ، فرشته سرابندی و سامان دارابی در سریال «به رنگ خاک»
پوستر پلاک 13
۵.۱۵ /۱۰

از مجموع ۴۰ رای

امتیاز شما
پوستر خانه امن
۶.۸۳ /۱۰

از مجموع ۹۸ رای

امتیاز شما
پوستر گسل
۵.۶۴ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر زیر همکف
۵.۹۸ /۱۰

از مجموع ۵۲ رای

امتیاز شما
پوستر به رنگ خاک
۵.۱۷ /۱۰

از مجموع ۴۶ رای

امتیاز شما
پوستر زن زندگی مرد زندگی
۵.۲۷ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر معمای شاه
۵.۱۷ /۱۰

از مجموع ۲۳ رای

امتیاز شما