علی لک پوریان

بازیگر, دستیار صحنه, گویندگان عروسکی

عکس‌های علی لک پوریان

سپند امیرسلیمانی، شهرام قائدی، ایمان صفا، هومن برق نورد و علی لک پوریان در قسمت اول «جوکر ۲»
علی لک پوریان و هومن برق نورد در قسمت سوم «جوکر ۲»
هومن برق نورد، شهرام قائدی، وحید آقاپور، علی لک پوریان و ایمان صفا در قسمت سوم «جوکر ۲»
فصل دوم «جوکر»
قسمت اول «جوکر ۳»
پوستر جوکر
۷.۵۵ /۱۰

از مجموع ۱۶۵ رای

امتیاز شما
پوستر مرد دو هزار چهره
۸ /۱۰

از مجموع ۳۴ رای

امتیاز شما
پوستر ویلای من
۷.۶۷ /۱۰

از مجموع ۱۸ رای

امتیاز شما
پوستر باغ مظفر
۷.۱۷ /۱۰

از مجموع ۱۸ رای

امتیاز شما
پوستر مرد هزار چهره
۸.۴۸ /۱۰

از مجموع ۱۰۳ رای

امتیاز شما
پوستر قهوه تلخ
۹.۱۵ /۱۰

از مجموع ۱۵۵ رای

امتیاز شما
پوستر در حاشیه 1
۷.۵۲ /۱۰

از مجموع ۲۳ رای

امتیاز شما
پوستر مربای شیرین
۱ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر گنج مظفر
۷.۴۲ /۱۰

از مجموع ۱۹ رای

امتیاز شما
پوستر نسل سوخته
۷ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر در به درها
۴.۰۷ /۱۰

از مجموع ۸۳۱ رای

امتیاز شما
پوستر هیوا
۸.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر سفر به فردا
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر در به درها
۴.۰۷ /۱۰

از مجموع ۸۳۱ رای

امتیاز شما