اسماعیل نوری علاء

کارگردان, نویسنده

اسماعیل نوری علاء در سال 1323 در تهران متولد شد. فعالیت در سینما را از سال 1350 با فیلم «ایوب» به عنوان نویسنده آغاز کرد. او برای مجله های سینمایی مثل ستاره ی سینما، سینما 52 نقد می نوشت. در سال 1358 به انگلستان مهاجرت کرد و در آنجا مدتی با یکی از فرستنده های رادیویی انگلستان همکاری داشت.

پوستر ایوب
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مردان سحر
۲.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مطرب
۹.۷۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر زیبای پررو
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مردان سحر
۲.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مطرب
۹.۷۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما