مرتضی اسماعیل کاشی

بازیگر

گالری تصاویر

مرتضي اسماعيل کاشي و آزاده صمدي در نمایی از فیلم ارغوان
مرتضي اسماعيل کاشي در نمایی از فیلم ارغوان
پوستر گیلدا
۴.۴ /۱۰

از مجموع ۲۰ رای

امتیاز شما
پوستر سوباشی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر جیران
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پس از آزادی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما