اسکات ایستوود

بازیگر
اسکات ایستوود به انگلیسی Scott Eastwood متولذ 21 مارس 1986، بازیکر آمریکایی است. اسکات ایستوود فرزند بازیگر و کارگردان معروف آمریکایی، کلینت ایستوود می‌باشد.

عکس‌های اسکات ایستوود


نمایی از فیلم «خشم»(Fury) ساخته دیوید آیر
اسکات ایستوود در فیلم «خشم»(Fury)
اسکات ایستوود در اکران فیلم «سرنوشت خشمگین»(Fast & Furious 8)
اسکات ایستوود و فردی تورپ در فیلم «فرامحرک»(Overdrive)
اسکات ایستوود و فردی تورپ در نمایی از فیلم «فرامحرک»(Overdrive)
اسکات ایستوود در فیلم «فرامحرک»(Overdrive)
پوستر فیلم «فرامحرک»(Overdrive)
پوستر سریع و خشن 10
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر می خواهم برگردی
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر خشم انسان
۵.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر خشم
۷.۷۹ /۱۰

از مجموع ۲۷۹۸ رای

امتیاز شما
پوستر خطرناک
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سرنوشت خشمگین
۷.۳۷ /۱۰

از مجموع ۱۸۲۶ رای

امتیاز شما
پوستر اسنودن
۶.۰۶ /۱۰

از مجموع ۸۸۰ رای

امتیاز شما
پوستر فرامحرک
۶.۹۴ /۱۰

از مجموع ۵۹۹ رای

امتیاز شما
پوستر جوخه خودکشی
۷.۲۴ /۱۰

از مجموع ۳۶۳۰ رای

امتیاز شما