اسکات ایستوود

بازیگر

اسکات ایستوود به انگلیسی Scott Eastwood متولذ 21 مارس 1986، بازیکر آمریکایی است. اسکات ایستوود فرزند بازیگر و کارگردان معروف آمریکایی، کلینت ایستوود می‌باشد.

گالری تصاویر

نمایی از فیلم «خشم»(Fury) ساخته دیوید آیر
اسکات ایستوود در فیلم «خشم»(Fury)
اسکات ایستوود در اکران فیلم «سرنوشت خشمگین»(Fast & Furious 8)
اسکات ایستوود و فردی تورپ در فیلم «فرامحرک»(Overdrive)
اسکات ایستوود و فردی تورپ در نمایی از فیلم «فرامحرک»(Overdrive)
اسکات ایستوود در فیلم «فرامحرک»(Overdrive)
پوستر فیلم «فرامحرک»(Overdrive)
پوستر جوخه خودکشی
۷.۲۴ /۱۰

از مجموع ۳۶۲۹ رای

امتیاز شما
پوستر خشم
۷.۷۹ /۱۰

از مجموع ۲۷۹۷ رای

امتیاز شما
پوستر فرامحرک
۶.۹۴ /۱۰

از مجموع ۵۹۹ رای

امتیاز شما
پوستر اسنودن
۶.۰۶ /۱۰

از مجموع ۸۸۰ رای

امتیاز شما
پوستر سرنوشت خشمگین
۷.۳۷ /۱۰

از مجموع ۱۸۲۶ رای

امتیاز شما
پوستر خشم انسان
۵.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما