حمیدرضا هدایتی

بازیگر
حمیدرضا هدایتی در مجموعه تلویزیونی" سارق روح" و " زیرپای مادر" به ایفای نقش پرداخته است.

عکس‌های حمیدرضا هدایتی

حمیدرضا هدایتی و محمدرضا اکبری در پشت صحنه سریال «سرجوخه»
اسکار-2023اسکار-2023
پوستر مادرانه
۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر در چشم باد
۸.۴۳ /۱۰

از مجموع ۴۴ رای

امتیاز شما
پوستر سارق روح
۳.۰۹ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر سرجوخه
۶.۴۷ /۱۰

از مجموع ۱۹ رای

امتیاز شما
پوستر تا ثریا
۵.۵۳ /۱۰

از مجموع ۱۹ رای

امتیاز شما
پوستر کیمیا
۵.۰۲ /۱۰

از مجموع ۴۹ رای

امتیاز شما
پوستر دیوار
۴.۸ /۱۰

از مجموع ۳۵ رای

امتیاز شما
پوستر راه بی پایان
۴.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر عنکبوت
۶.۲۸ /۱۰

از مجموع ۶۰ رای

امتیاز شما
پوستر روزهای بی قراری 1
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر دم غروب زعفرانیه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بچه مهندس 4
۵.۲۴ /۱۰

از مجموع ۵۵ رای

امتیاز شما
پوستر ستاره حیات
۵.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر آرام می گیریم
۵.۱۸ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر زیر پای مادر
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر آتش بس
۶.۷۳ /۱۰

از مجموع ۶۰۷۸ رای

امتیاز شما
پوستر رهایی
۵.۴ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر برای همیشه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر فقط چشم‌هاتو ببند
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر روح الله
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر روزگار
۴.۲۳ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر مسافران
۶.۷۶ /۱۰

از مجموع ۹۰ رای

امتیاز شما
پوستر ارمغان تاریکی
۸ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر رنگ شک
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شاخه های شکسته بلوط
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر تنگنا
۷.۶۳ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر طاووس های بی پر
۶ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر گاو زخمی
۴.۹۴ /۱۰

از مجموع ۱۶ رای

امتیاز شما
پوستر مسیح
۸.۵۷ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما