مصطفی تقی‌زاده

کارگردان, نویسنده

عکس‌های مصطفی تقی‌زاده

بهرام رادان و مصطفی تقی‌زاده در پشت صحنه فیلم «زرد»
ساره بیات و مصطفی تقی‌زاده در پشت صحنه فیلم «زرد»
پشت صحنه فیلم «زرد»
بهرام رادان، مصطفی تقی‌زاده و بهاره كیان افشار در پشت صحنه فیلم «زرد»
پشت صحنه «زرد»
اسکار-2023اسکار-2023
پوستر حرفه ای
۵.۴ /۱۰

از مجموع ۴۵ رای

امتیاز شما
پوستر زرد
۵.۲۴ /۱۰

از مجموع ۱۳۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر رها
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر جاده باریک می‌شود
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر حرفه ای
۵.۴ /۱۰

از مجموع ۴۵ رای

امتیاز شما
پوستر زرد
۵.۲۴ /۱۰

از مجموع ۱۳۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر رها
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر جاده باریک می‌شود
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما