ایوان گلدبرگ

نویسنده, تهیه کننده
ایوان گلدبرگ(Evan Goldberg)‌ نویسنده، تهیه کننده و کارگردان کانادایی است.
پوستر سوسیس پارتی
۷.۰۶ /۱۰

از مجموع ۸۳۹ رای

امتیاز شما
پوستر سوسیس پارتی
۷.۰۶ /۱۰

از مجموع ۸۳۹ رای

امتیاز شما