سپند امیرسلیمانی

بازیگر

عکس‌های سپند امیرسلیمانی


سپند امیرسلیمانی در اکران خصوصی فیلم «ساعت ٥ عصر»
پوستر فیلم «ثبت با سند برابر است»
فیلم «ثبت با سند برابر است»
امین حیایی، مجید صالحی و سپند امیرسلیمانی در فیلم «ثبت با سند برابر است»
فیلم سینمایی «ثبت با سند برابر است»
هدایت هاشمی و سپند امیرسلیمانی در سریال «زوج یا فرد»
سپند امیرسلیمانی در سریال «زوج یا فرد»

ویدیو و مصاحبه تصویری

سریال نوروزی «زوج یا فرد ...
تولد مرجانه گلچین در پشت صحنه ...
پوستر مظفرنامه
۹ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر چک
۵.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر همسایه ها
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر عطسه
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۱۷۴ رای

امتیاز شما
پوستر خوش نشین ها
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر نرگس
۸.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر کلاه پهلوی
۵.۳۶ /۱۰

از مجموع ۳۶ رای

امتیاز شما
پوستر در حاشیه 1
۷.۸۳ /۱۰

از مجموع ۱۸ رای

امتیاز شما
پوستر ثبت با سند برابر است
۴.۷۸ /۱۰

از مجموع ۱۸۸ رای

امتیاز شما
پوستر چون ابر در بهاران
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر تبریز در مه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر قهوه تلخ
۹.۳۳ /۱۰

از مجموع ۱۴۷ رای

امتیاز شما
پوستر اخراجیها 2
۵.۳ /۱۰

از مجموع ۴۴ رای

امتیاز شما
پوستر شوخی کردم
۸.۳ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر اخراجیها 3
۳.۸۸ /۱۰

از مجموع ۳۳ رای

امتیاز شما
پوستر خوب، بد، جلف
۶.۲۳ /۱۰

از مجموع ۱۵۱۸ رای

امتیاز شما
پوستر مرد دو هزار چهره
۸.۶۷ /۱۰

از مجموع ۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر من یک مستاجرم
۷.۴۳ /۱۰

از مجموع ۲۳ رای

امتیاز شما
پوستر محکومین
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر هزارپا
۷.۷۱ /۱۰

از مجموع ۲۵۸۸ رای

امتیاز شما
پوستر شب های مافیا 2 - فصل 3 - قسمت 1
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شب های مافیا 2 - فصل 3 - قسمت 2
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر خروس
۴.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر دندان طلا
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شب های مافیا 2 - فصل 3 - قسمت 3
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پیاده
۱۰ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر دردانه های خلیج فارس
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آسمان همیشه ابری نیست
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر اخراجیها
۶.۷۸ /۱۰

از مجموع ۳۸۳۹ رای

امتیاز شما
پوستر معمای شاه
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۲۰ رای

امتیاز شما
پوستر کامیون
۳.۶۶ /۱۰

از مجموع ۵۸ رای

امتیاز شما
پوستر باخانمان
۵.۶۸ /۱۰

از مجموع ۳۴ رای

امتیاز شما
پوستر کارآگاهان
۳.۸۶ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر زوج یا فرد
۵.۹۴ /۱۰

از مجموع ۶۷ رای

امتیاز شما
پوستر شب های مافیا
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲۹۵ رای

امتیاز شما
پوستر بوتیمار
۳.۴۶ /۱۰

از مجموع ۲۶ رای

امتیاز شما
پوستر جوکر
۸.۰۸ /۱۰

از مجموع ۷۲ رای

امتیاز شما
پوستر خائن کشی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بی همگان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما