اسماعیل محمدی

بازیگر, تدارکات

عمده فعالیت های اسماعیل محمدی به ده پانزده سال اخیر زندگی اش محدود می شود. پیش از انقلاب در مجموعه تلویزیونی «داش پالکی» و دو فیلم «دایره مینا» و «سرایدار» بازی کرد. فیلم های «زنده باد ...»، «برنج خونین»،‌«کمال الملک»، «هیولای درون»، «تنوره دیو»، «جاده های سرد» و «تصویر آخر» فیلم های به نمایش درآمده او هستند. فیلم های «روزهای انتظار»، «خارج از محدوده»، «بنفشه زار» و «حاجی واشنگتن» و مجموعه تلویزیونی «تهران، روزگار نو» نیز از دیگر کارهای اوست. در چهارمین جشنواره فیلم فجر، لوح زرین برای بهترین بازیگر نقش دوم به او اهدا شد.

پوستر کمال الملک
۷.۲۹ /۱۰

از مجموع ۲۴۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر داش پالکی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر خارج از محدوده
۵.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر روزهای انتظار
۸.۲۹ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر تصویر آخر
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر هیولای درون
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سایه های بلند باد
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر دایره مینا
۷.۰۶ /۱۰

از مجموع ۳۳ رای

امتیاز شما
پوستر تهران روزگار نو
۸.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر در مسلخ عشق
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر جاده های سرد
۷.۴۴ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر تنوره دیو
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر بنفشه زار
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر برنج خونین
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر زنده باد.....
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سرایدار
۶.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر آهوی وحشی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما