مجید جوزانی

بازیگر
پوستر در چشم باد
۸.۴۶ /۱۰

از مجموع ۳۷ رای

امتیاز شما
پوستر حرفه ای ها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما