تورج نصر

بازیگر
داوود (تورج) شعبانی نصر متولد 1325 تهران، دوبلور و بازیگر سینما و تلویزیون است. وی کار دوبله را از سال 1352 شروع کرده و همزمان کا در تئاتر را نیز دنبال میکرده است، سال 1364 وارد عرصه بازیگری در تلویزیون و در سال 1369 وارد سینما شد.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر بچه زرنگ
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر پسر دلفینی
۸.۲۳ /۱۰

از مجموع ۶۶ رای

امتیاز شما
پوستر نارگیل
۶.۹۸ /۱۰

از مجموع ۴۱ رای

امتیاز شما
پوستر معمای شاه
۵.۲۸ /۱۰

از مجموع ۳۲ رای

امتیاز شما
پوستر افسانه هزارپایان
۸.۹۲ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر مبارک
۶.۷۷ /۱۰

از مجموع ۶۱ رای

امتیاز شما
پوستر گروه هفت
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پنج تا پنج
۵.۵۴ /۱۰

از مجموع ۱۴۷ رای

امتیاز شما