محمدابراهیم معیری

کارگردان, نویسنده, تهیه کننده
محمدابراهیم معیری متولد 1352 مازندران، فارغ التحصیل کارگردانی سینما از دانشگاه تهران است. وی فعالیت هنری را در سینما دستیار کارگردانی در برنامه های تلویزیونی آغاز کرد. از دیگر فعالیت های او میتوان به تألیف کتاب های کودکان و نوجوانان، نویسندگی و سردبیر ماهنامه نوجوان و ساخت فیلم های کوتاه و نیمه بلند اشاره کرد.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر گلوگاه
۳.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پروانه ها بدرقه می کنند
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دامنه های سفید
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر کتونی سفید
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر گلوگاه
۳.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پروانه ها بدرقه می کنند
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دامنه های سفید
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر کتونی سفید
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر پروانه ها بدرقه می کنند
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پروانه ها بدرقه می کنند
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پروانه ها بدرقه می کنند
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما