رامبد جوان

کارگردان, نویسنده, بازیگر

رامبد جوان سال 1350 تهران است. وی فعالیت هنری را سال 1369 با تئاترهای خانگی و دانشجویی آغاز کرد و پس از آن به بازیگری و کارگردانی در تلویزیون و سینما پرداخت.

۳۰ آذر ۱۳۵۰ (۵۰ سال )

عکس‌های رامبد جوان


رامبد جوان در نشست فیلم «نگار» در جشنواره فجر35
رامبد جوان در نشست «نگار» در جشنواره فیلم فجر35
رامبد جوان در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
نگار جواهریان و رامبد جوان در نشست «نگار» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
رامبد جوان در نشست «نگار» در جشنواره فجر35
رامبد جوان در نشست فیلم«نگار» در سی و پنجمین جشنواره فجر
رامبد جوان در نشست فیلم «نگار» در جشنواره فیلم فجر35

ویدیو و مصاحبه تصویری

فتوکال فیلم «طلا»
پشت صحنه فیلم «قانون مور ...

اخبار

پوستر پشت دیوار شب
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر کمکم کن
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر جعبه موسیقی
۶ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر شبی در تهران
۵.۵۷ /۱۰

از مجموع ۵۸ رای

امتیاز شما
پوستر پسر آدم، دختر حوا
۶.۲۸ /۱۰

از مجموع ۱۰۲ رای

امتیاز شما
پوستر گناهکاران
۶.۷۵ /۱۰

از مجموع ۲۸ رای

امتیاز شما
پوستر زن بدلی
۴.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر قاب سینما
۸.۸۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر مومیایی3
۶.۲۶ /۱۰

از مجموع ۴۷۵۵ رای

امتیاز شما
پوستر آزادی مشروط
۴.۴۱ /۱۰

از مجموع ۹۰ رای

امتیاز شما
پوستر گپ
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دختر شاه پریون
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر سیندرلا
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر همسران
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بزرگ مرد کوچک
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پریدن از ارتفاع کم
۶.۰۳ /۱۰

از مجموع ۲۸۳ رای

امتیاز شما
پوستر هتل
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر باغ بلور
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر قانون مورفی
۶.۰۹ /۱۰

از مجموع ۳۲۴ رای

امتیاز شما
پوستر آزمایشگاه
۵.۱۸ /۱۰

از مجموع ۱۵۹ رای

امتیاز شما
پوستر سرزمین سبز
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر نشانی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آذر، شهدخت، پرویز و دیگران
۵.۳۷ /۱۰

از مجموع ۵۶۹ رای

امتیاز شما
پوستر صورتی
۵.۴۵ /۱۰

از مجموع ۴۰ رای

امتیاز شما
پوستر ولایت عشق
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر خانه سبز
۷.۷۲ /۱۰

از مجموع ۳۹ رای

امتیاز شما
پوستر پژمان
۷.۷۲ /۱۰

از مجموع ۱۱۶ رای

امتیاز شما
پوستر نیکان و بچه غول
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مسافران
۷.۳۸ /۱۰

از مجموع ۵۲ رای

امتیاز شما
پوستر سوغات فرنگ
۴.۶۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر نسل جادویی
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مکس
۶.۱۲ /۱۰

از مجموع ۲۸۶۲ رای

امتیاز شما
پوستر حالا برعکس
۲ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر مردم معمولی
۳.۹۸ /۱۰

از مجموع ۱۲۴ رای

امتیاز شما
پوستر مختارنامه
۷.۶۸ /۱۰

از مجموع ۱۸۶ رای

امتیاز شما
پوستر چپ راست
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر اسپاگتی در هشت دقیقه
۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر پسر آدم، دختر حوا
۶.۲۸ /۱۰

از مجموع ۱۰۲ رای

امتیاز شما
پوستر نگار
۵.۸۷ /۱۰

از مجموع ۱۰۶۶ رای

امتیاز شما
پوستر توطئه فامیلی
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر گپ
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سال نو
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گمگشته
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر باغ بلور
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر قانون مورفی
۶.۰۹ /۱۰

از مجموع ۳۲۴ رای

امتیاز شما
پوستر نشانی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ورود آقایان ممنوع
۷.۷ /۱۰

از مجموع ۶۷۰۵ رای

امتیاز شما
پوستر مسافران
۷.۳۸ /۱۰

از مجموع ۵۲ رای

امتیاز شما
پوستر مردم معمولی
۳.۹۸ /۱۰

از مجموع ۱۲۴ رای

امتیاز شما
پوستر تاریکی
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر نگار
۵.۸۷ /۱۰

از مجموع ۱۰۶۶ رای

امتیاز شما
پوستر سال نو
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر زیر نظر
۶.۱۱ /۱۰

از مجموع ۲۸۶ رای

امتیاز شما
پوستر طلا
۵.۷۹ /۱۰

از مجموع ۵۴۴ رای

امتیاز شما
پوستر مردم معمولی
۳.۹۸ /۱۰

از مجموع ۱۲۴ رای

امتیاز شما
پوستر اسپاگتی در هشت دقیقه
۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر سال نو
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر خسته نباشید!
۵.۸۲ /۱۰

از مجموع ۲۸ رای

امتیاز شما
پوستر لج و لجبازی
۷.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما