اصغر صابری

بازیگر

پوستر منطقه ممنوعه
۸.۱ /۱۰

از مجموع ۵۱ رای

امتیاز شما
پوستر مسکوت
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما