کریستین لپوره

کارگردان, نویسنده

کریستین لپوره «Kirsten Lepore» کارگردان و نویسنده است. او با کارگردانی سریال‌های «Signals» در سال 2021 و «I Am Groot» در سال 2022 شناخته شده است.

پوستر من گروت هستم
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر من گروت هستم
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما